Tìm hiểu những loại đồng hồ Chronograph

Chức năng dùng để bấm giờ, đo thời gian cho một hoạt động hay việc nào đó được gọi là Chronograph. Chức năng này thường được sử dụng trong thể thao và các công việc cần đo thời gia chính xác. Ngoài ra chức năng Chronograph còn được gọi là “stopwatch”.

 

https://donghog-shockhanghieugiare.blogspot.com/2019/02/kham-pha-bo-suu-tap-ong-ho-casio-g.html

https://meovatgiadinh-timemart.blogspot.com/2019/01/thiet-ke-contemporary-qua-mau-ong-ho.html

https://biquyetlamdep-timemart.blogspot.com/2019/01/tissot-carson-t0852101101100-mon-trang.html

 

 

Vậy đồng hồ Chronograph là những chiếc đồng hồ có thể ghi giờ hoặc đếm giờ ngoài chức năng xem giời bình thường. Những chiếc đồng hồ có chức năng Chronograph thì trê mặt số sẽ có những thang đo Chronograph hoặc mặt hiển thị phụ có tỷ lệ tùy theo đọ chính xác của phép đo.

 

Những loại đồng hồ Chronograph

Chronograph Monopusher

Những chiếc đồng hồ Chronograph Monopusher có 2 nút bấm giờ thể thao ở vị trí 8 giờ và 10 giờ để thực hiện các thao tác chức năng Chronograph.

Chronograph Fly-Back

Chức năng Fly-Back Chronograph được bắt nguồn tư những yêu cầu sử dụng của các phi công và những tay đua xe công thức 1. Trên đồng hồ Fly-Back Chronograph thường có 2 nút bấm giờ tại vị trí 2 giờ và 4 giờ. Tuy nhiên chức năng Chronograph được thức hiện toàn bộ tại nút ở vị trí 4 giờ.

Double Chronograph

Được phát minh vào thế kỷ 19 bởi Adolphe Nicole và sau này được thu nhỏ để có thể lắp đặt vào bên trong những chiếc đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ có chức năng Double Chronograph đầu tiên ra đời vào năm 1930. Double Chronograph là loại đồng hồ Chronograph rất phức tạp với Chronograph kép gồm hai kim giây đặt chồng lên nhau và có thể đo hai sự việc độc lập nhau cùng một lúc. Những chiếc đồng hồ Double Chronograph thường có thêm một nút tại vi trí 8 giờ hoặc 10 giờ với chức năng khởi động hai kim về vị trí ban đầu.

Cách sử dụng đồng hồ Chronograph

Việc đầu tiên trước khi bạn thực hiện đo giờ bằng chức năng Chronograph là reset các kim giây và các kim ở các thang đo phụ về vị trí ban đầu (điểm 0). Để bắt đầu đo bạn bấm nút Start, kim giây ở trung tâm quay để đo đếm thời gian. Khi muốn dừng lại bạn bấm vào nút ở vị trí 2 giờ và nếu muốn tiếp tục thì có thể bấm vào nút 2 giờ một lần nữa. Sau khi hoàn thành phép đo bạn có thể ấn nút reset để đưa các kim về vị trí ban đầu.

Related Posts

About The Author

Loading Facebook Comments ...